TenderDetail

واحد برگزار کننده

نام واحد برگزار کننده:

حوزه ستادي

نام پاسخگو:

فرناز

نام خانوادگی پاسخگو:

فكري

ایمیل:

fekri@moe.gov.ir

نشانی:

تلفن:

81606757

فکس:

81606522
عنوان: تهيه راهنمای مستند سازی فعاليت های مديريت بهره برداری و نگهداری شبکه های آبياری و زهکشی
نوع معامله: مناقصه
نوع انتشار: دعوتنامه
نوع فراخوان: محدود (دعوتنامه)
حوزه فعالیت مناقصه: سایر
حوزه فعالیت مزایده:
  نام روزنامه منتشر کننده آگهی تاریخ درج آگهی
نوبت اول
نوبت دوم
نوبت سوم
تاریخ شروع توزیع اسناد: 1388/06/01 تاریخ تمدید:
آخرین مهلت دریافت اسناد: 1388/06/15
مهلت ارسال پیشنهاد: 1388/06/15
تاریخ اعتبار پیشنهاد: 1388/06/15
تاریخ بازگشایی پاکت ها (نوبت اول): 1388/07/15
تاریخ بازگشایی پاکت ها (نوبت دوم):
برآورد مالی:
واحد پولی برآورد مالی: ریال
نوع ضمانتنامه: -----
محل دریافت اسناد: دفتر طرح تهيه ضوابط و معيارهای فنی صنعت آب کشور واقع در خيابان فلسطين شمالي- کوچه روشن- پلاک ۲۷
اعضای کمیسیون:
توضیحات:
وضعیت یک آگهی: بايگاني