اطلاعیه


با وجود آنكه نام مناقصه‌گران دريافت‌كننده اسناد، در پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات به صورت الكترونيكي ثبت مي‌شود، لكن اين ثبت الكترونيكي براي مناقصه‌گزاران فاقد وجاهت حقوقي بوده و معيار قبول يا رد اعلام آمادگي يا پيشنهاد‌هايي كه بصورت مكتوب و رسمي از سوي مناقصه‌گران در مهلت تعيين شده كارفرما به مناقصه‌گزاران ارسال مي‌شود، نيست.

توجه:


طبق قانون برگزاري مناقصات و آيين‌نامه‌هاي آن، دستگاه‌هاي اجرايي موظفند اطلاعات مناقصات، موارد ترك تشريفات و عدم الزام برگزاري مناقصه (شامل فراخوان، اسناد و صورتجلسات تا تعيين برنده و انعقاد قرارداد) را براي عموم از طريق اين پايگاه اطلاع رساني نمايند.
علاقمندان جهت دريافت اطلاعات يادشده از طريق گزينه فراخوان‌ها مي‌توانند اطلاعات جاري و بايگاني را جستجو و مشاهده نمايند ليكن براي دريافت اسناد و صورتجلسات ، ثبت‌نام در پايگاه الزامي است.
لازم به يادآوري است اين پايگاه به منظور اطلاع‌رساني مناقصات كشور براي عموم مردم از طريق دولت راه‌ اندازي گرديده و دريافت تمامي اطلاعات فوق كاملاً رايگان بوده و هيچ فرد و گروهي مجاز به اخذ هزينه جهت ارايه خدمات فوق نمی‌باشد.

در صورت عدم مشاهده مناقصات دستگاه های مشمول، به دستگاه ذیربط مراجعه شود .

به استناد بند "ث" ماده (26) آيين‌نامه اجرايي نظام مستندسازي و اطلاع‌رساني قانون برگزاري مناقصات، تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي كه قصد شركت در انواع مناقصه،  موارد ترك تشريفات و عدم الزام برگزاري مناقصه را دارند، بايد پس از تكميل فرايند ثبت نام، كد كاربري خود را به دستگاه مناقصه‌گزار اعلام نمايند.